Geen symptoombestrijding

Al sinds ik met rechtrichten bezig ben, heb ik een specifieke voorliefde ontwikkeld voor zogenaamde probleempaarden. Zeker en vast kreupele paarden trekken mijn aandacht.

Dagdagelijks kom ik met paarden in contact die problemen hebben. Dit kan gaan van onregelmatig lopen en kreupelen tot hevig verzet tijdens het rijden. Eigenaars (met de beste bedoelingen) hebben vaak al diverse dure behandelingen laten toepassen op het paard, vaak met tijdelijk “succes”.

Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan aangepast hoefbeslag, voedingssupplementen, infiltraties in benen, hoeven, gewrichten, de rug… De technieken bestrijden slechts het symptoom van het probleem.

De traditionele kreupelonderzoeken zijn erop gericht om bijvoorbeeld  het kreupele been van onder naar boven stelselmatig te verdoven. Logischerwijs zal het paard niet meer manken als het pijnsignaal wordt weggenomen. De pijn is er wel, maar het paard voelt het niet meer. Vanzelfsprekend verhoogt de kans op ernstig letsel in de periode daaropvolgend. Onherstelbare schade wordt vaak in deze periode aangericht.

Helaas wordt de bron van de kreupelheid zelden tot nooit aangepakt.

De echte oorzaak van kreupelheid

De echte oorzaak is terug te vinden in de natuurlijke scheefheid van het paard. Hierdoor zal het paard de ene kant makkelijk(er) buigen en de andere kant moeilijk(er) buigen.

De kant dat het paard niet kan buigen laat het zich vallen op de binnenschouder. Dit veroorzaakt twee problemen:

  1. Een grotere belasting op een van beide voorbenen, welke op termijn tot een overbelasting kan leiden.
  2. Het paard zal zich vasthouden in de rug om het vallen te kunnen compenseren.

Op deze foto is te zien hoe Sandigo, een paard met diagnose hoefkatrol, zich niet verticaal recht houdt aan de longe. Dit paard is een linksgebogen paard, dat heel veel moeite heeft met het buigen naar rechts. Doordat het paard niet naar rechts buigt, laat het zich vallen naar rechts met een overbelasting op de rechtervoet tot gevolg. Tegelijk spant het paard de rug ter compensatie van het vallen.

De echte oorzaak van veel problemen is bijgevolg terug te vinden in de natuurlijke scheefheid, waardoor het paard zich niet verticaal recht houdt, wat leidt tot spanning in de rug en overbelasting.

De oplossing

Rechtrichten! Een paard dat niet buigt, laat zich vallen. Een paard dat valt, zal ook nooit kunnen buigen. Daarom is het belangrijk om vanaf de start aandacht te besteden aan rechtrichtende buigingsarbeid.

Dit kan door middel van handwerk op de grond, training aan de longe of al rijdend. Het belangrijkste is dat het verticale evenwicht steeds 100% juist is en dat het paard gelijkmatig leert buigen naar links en rechts.

Voorbeeld: Trainingspaard Sandigo

In onderstaande video zie je de training van Sandigo, een extreem linksgebogen paard. Dit paard kreeg de diagnose hoefkatrol en is door de dierenarts twee maal geïnfiltreerd in de hoeven. De eigenaar had het paard reeds ter adoptie weggegeven omdat het uitgesloten was om ooit nog met dit paard te kunnen rijden.

Ook bij dit paard lag de oorzaak in de natuurlijke scheefheid en bijhorende spanning in de rug. Dit paard spande zich zo hard dat het in het begin zelfs onmogelijk was om te draven.

Heeft u vragen over het rechtrichten, of wil u weten hoe rechtrichten ook u en uw paard kan helpen, aarzel dan niet me te contacteren.

Share